Undervisning og uddannelse

Barndom - psykologiske linjer og vilkår

af Poul Thomas Brandt

I bogen belyses nogle af de problemstillinger, det ændrede syn på barnet har medført og forskellige psykologiske teorier inddrages for at indkredse barnets vilkår i et moderne samfund. Samtidig peges der på gennemgående, men forskellige træk, der kan ses som linjer i barnets personlige udvikling.

Læs mere...
Pris: 172.00 DKK.

incl. moms 215.00 DKK.


Den eventyrlige sandhed

af Poul Rahelt (red.)

Den eventyrlige sandhed er et temahæfte til dansk, der giver en skematisk men sammenhængende oversigt over den danske litteratur i Danmarks oldtid og middelalder.
Læs mere...
Pris: 112.00 DKK.

incl. moms 140.00 DKK.


Den fornuftige tanke

af Poul Rahelt (red.)

En række forskellige tekster fra det attende århundrede er samlet i denne antologi og giver et overblik over den danske litteraturs udvikling i denne periode, lige fra Ludvig Holbergs snusfornuft og Brorsons salmer.
Læs mere...
Pris: 136.00 DKK.

incl. moms 170.00 DKK.


Den romantiske realisme

af Poul Rahelt (red.)

Temahæftet handler om nogle af romantikkens tekster og har en let tilgængelig indledning, der kort placerer teksterne i forhold til tidens kulturhistoriske tendenser.
Læs mere...
Pris: 156.00 DKK.

incl. moms 195.00 DKK.


Ungdom – psykologiske linjer og vilkår

af Poul Thomas Brandt

I bogen belyses nogle af de problemstillinger, unge står overfor, og både psykologiske og sociologiske teorier inddrages for at indkredse de unges vilkår. Samtidig peges der på gennemgående, men forskellige træk, der kan ses som linjer i den personlige udvikling og identitetsdannelse.
Læs mere...
Pris: 164.00 DKK.

incl. moms 205.00 DKK.


Virksomhed

af Mette Eggertsen & Poul Rahelt

Virksomhed handler bredt om arbejds- og organisationspsykologi, om forholdet mellem det enkelte menneske og arbejdet.
Læs mere...
Pris: 108.00 DKK.

incl. moms 135.00 DKK.


Priserne er excl. porto