Den romantiske realisme

Undervisning og uddannelse - Dansk


af Poul Rahelt (red.)

Temahæftet handler om nogle af romantikkens tekster og har en let tilgængelig indledning, der kort placerer teksterne i forhold til tidens kulturhistoriske tendenser.
Teksterne giver på den ene side eksempler på universalromantik, nationalromantik, satire, biedermeier-kulturen og den blicherske novelle, og på den anden side eksempler på opvækstvilkår og de spirende tanker vedrørende fri- og højskole – to synsvinkler repræsenteret af bl.a. Oehlenschläger og Grundtvig og med en brevveksling mellem disse. Herudover beskrives i breve til Oehlenschläger Københavns bombardement og der er andre tekster af bl.a. Christen Kold, Klaus Berntsen, H.C. Andersen, Ingemann, Gyllembourg og Chr. Winther.

Bagest i hæftet findes opgaver til teksterne, hvor der også inddrages andre tekster i arbejdet med perspektivering og tema.

Hæftet indgår i serien af temahæfter til dansk og er anvendelig i danskundervisningen på de gymnasiale uddannelser, HF og VUC – men henvender sig i øvrigt til alle med interesse for emnet.

132 sider.

Pris: 156.00 DKK.

incl. moms 195.00 DKK.

Se også

Undervisning og uddannelse - Dansk

Den fornuftige tanke

af Poul Rahelt (red.)

En række forskellige tekster fra det attende århundrede er samlet i denne antologi og giver et overblik over den danske litteraturs udvikling i denne periode, lige fra Ludvig Holbergs snusfornuft og Brorsons salmer.

Læs mere...
Pris: 136.00 DKK.

incl. moms 170.00 DKK.