Ungdom – psykologiske linjer og vilkår

Undervisning og uddannelse - Psykologi


af Poul Thomas Brandt

Ungdom er den periode i livet, hvor spørgsmålet om meningen med livet og tilværelsen for alvor trænger sig på. Her skal træffes valg, der på mange måder er fremadrettede, og samtidig er valgene knyttet til identiteten på en sådan måde, at de hver for sig lægger en brik i det puslespil, der til sidst viser, hvem man er.

I bogen belyses nogle af de problemstillinger, unge står over for, og både psykologiske og sociologiske teorier inddrages for at indkredse de unges vilkår. Samtidig peges der på gennemgående, men forskellige træk, der kan ses som linjer i den personlige udvikling og identitetsdannelse.

Indeholder følgende kapitler: Hvad er ungdom? – Pubertet og adolescens – Modernitet og ungdom – De mange familier – Individualisering – Identitetsdannelse – Den sociale identitet – Etnicitet – Krop og køn – Forelskelse og kærlighed – Risikoadfærd.

Bogen indgår i serien af temahæfter til faget psykologi og er anvendelig i psykologi-undervisningen på de gymnasiale uddannelser, HF, VUC og lignende uddannelser, men henvender sig i øvrigt til alle med interesse for emnet.

148 sider.

Pris: 164.00 DKK.

incl. moms 205.00 DKK.

Se også

Undervisning og uddannelse - Psykologi

Barndom - psykologiske linjer og vilkår

af Poul Thomas Brandt

I bogen belyses nogle af de problemstillinger, det ændrede syn på barnet har medført og forskellige psykologiske teorier inddrages for at indkredse barnets vilkår i et moderne samfund. Samtidig peges der på gennemgående, men forskellige træk, der kan ses som linjer i barnets personlige udvikling.


Læs mere...
Pris: 172.00 DKK.

incl. moms 215.00 DKK.