Barndom - psykologiske linjer og vilkår

Undervisning og uddannelse - Psykologi


af Poul Thomas Brandt

Forskningen har inden for de sidste årtier bragt meget nyt om barnet og dets psykiske udvikling, hvor man bl.a. har dokumenteret, at barnet på ingen måde er en passiv modtager af indtryk fra omverdenen, men tværtimod allerede fra undfangelsen er en aktiv medskaber af både den indre og ydre verden.

Hvor det tidligere blev opfattet som skrøbeligt, sårbart og udsat og dermed fuldstændigt afhængig af den voksnes omsorg, betragter man i dag i højere grad barnet som aktiv deltager i udviklingsprocessen, dvs. godt nok følsom over for miljøets påvirkninger men også med en evne til at kunne kompensere for nogle af disse påvirkninger. Denne modstandsdygtighed eller resiliens betyder dermed, at barnet på trods af tilstedeværelsen af enkelte risikofaktorer i opvæksten kan udvikle sig normalt, dvs. at en problematisk barndom ikke nødvendigvis medfører en sårbarhed resten af livet.

I bogen belyses nogle af de problemstillinger, det ændrede syn på barnet har medført og forskellige psykologiske teorier inddrages for at indkredse barnets vilkår i et moderne samfund. Samtidig peges der på gennemgående, men forskellige træk, der kan ses som linjer i barnets personlige udvikling.

Indeholder følgende kapitler: Det ufødte barn – Det nyfødte barn – De mange skridt i en social verden – Barnets udvikling af et selv – Barnets følelsesmæssige udvikling – Barnets sprog, tænkning og hukommelse – Hvornår er piger og drenge rigtige piger og drenge? – Barnets mange familier – Barnets omsorg og opdragelse

Bogen indgår i serien af temahæfter til faget psykologi og er anvendelig i psykologi-undervisningen på de gymnasiale uddannelser, HF, VUC og lignende uddannelser, men henvender sig i øvrigt til alle med interesse for emnet.

146 sider, ill.Pris: 172.00 DKK.

incl. moms 215.00 DKK.

Se også

Undervisning og uddannelse - Psykologi

Ungdom – psykologiske linjer og vilkår

af Poul Thomas Brandt

I bogen belyses nogle af de problemstillinger, unge står overfor, og både psykologiske og sociologiske teorier inddrages for at indkredse de unges vilkår. Samtidig peges der på gennemgående, men forskellige træk, der kan ses som linjer i den personlige udvikling og identitetsdannelse.

Læs mere...
Pris: 164.00 DKK.

incl. moms 205.00 DKK.