Virksomhed

Undervisning og uddannelse - Psykologi


af Mette Eggertsen & Poul Rahelt

Virksomhed handler bredt om arbejds- og organisationspsykologi, om forholdet mellem det enkelte menneske og arbejdet, om virksomhed og virksomhedsorganisation – og om hvorfor vi mennesker arbejder, og om hvordan det påvirker vores liv og personlighed. Indenfor arbejdspsykologien findes mange forskellige teorier med hver deres synsvinkel som f.eks. organisationsudvikling, ledelsesteorier, personale-udvælgelse, forbedring af arbejdsmiljøet, virksomhedskulturen mm. Disse teorier inddrager ofte andre grene indenfor psykologien som f.eks. socialpsykologi og organisationspsykologi og når talen er om grupper og gruppeprocesser er det også muligt at inddrage den psykoanalytiske retning.

2. udgave er udvidet i kapitlerne:

- ”Fra samlebånd til moderne organisationsteori”
- ”Virksomheden som organisation”
- ”Det psykiske arbejdsmiljø”

Derudover er der tilføjet flere nye arbejdsopgaver. Denne udgave kan dog anvendes sammen med 1. udgave.

96 sider.

Pris: 108.00 DKK.

incl. moms 135.00 DKK.

Se også

Undervisning og uddannelse - Psykologi

Ungdom – psykologiske linjer og vilkår

af Poul Thomas Brandt

I bogen belyses nogle af de problemstillinger, unge står overfor, og både psykologiske og sociologiske teorier inddrages for at indkredse de unges vilkår. Samtidig peges der på gennemgående, men forskellige træk, der kan ses som linjer i den personlige udvikling og identitetsdannelse.

Læs mere...
Pris: 164.00 DKK.

incl. moms 205.00 DKK.