Camus & Hansen

Skønlitteratur


af Poul Thomas Brandt

Et essay om den franske forfatter Albert Camus og den danske forfatter Martin A. Hansen, der blev født med få års mellemrum og begge formulerede problemstillinger, der i dag er højst aktuelle Trods deres tidlige død opnåede begge i levende live berømmelsen, Camus døde i 1960, kun 47 år gammel, og Hansen i 1955, kun 45 år gammel. Camus opnåede både national og international hæder, han fik Nobelprisen i 1957, kun 44 år gammel, hvorimod Hansens hæder i højere grad var national og nordisk, selv om hans bøger blev oversat til flere europæiske sprog, her iblandt også fransk.

Intet tyder på et gensidigt dybere kendskab, men et nærmere øjesyn viser en række ligheder. Begge voksede op i fattige kår, begge brød mere eller mindre med deres oprindelige miljø; og begge var aktive i modstandskampen under anden verdenskrig, hvor Camus skrev i det illegale Combat og Hansen i Folk og Frihed. Ligeledes kredsede begge om religiøse temaer, Hansens udgangspunkt er som bekendt kristent, hvorimod Camus med prædikatet det absurdes forfatter ofte tillægges en ateistisk holdning, der dog ved nærmere eftersyn synes at have visse sprækker. Begges helbred kunne være bedre og begge oplevede en årelang blokering i skriveprocessen. Udover deres fiktive forfatterskab deltog begge i tidens kulturelle og politiske debatter og polemiserede mod de store ideologier, først og fremmest kommunismen, der efter nazismens og fascismens fallit stod alene tilbage som et alternativ til vestens forfald.

Eftersom Camus er den inviterede gæst, er han også den, der i høj grad sætter dagsordenen. Med afsæt i henholdsvis senantik, kristendom, eksistensfilosofi og humanisme forsøgte de begge livtag med modernitetens vilkår og for begge var spørgsmålet om livets mening langt fra patetisk eller retorisk, men netop et spørgsmål med mening.

214 sider.


Pris: 176.00 DKK.

incl. moms 220.00 DKK.

Se også

Skønlitteratur

Pigen og tinsoldaten

af Poul Thomas Brandt

En roman om to mennesker, der som unge var kærester. Nu møder de tilfældigt hinanden igen.

Læs mere...
Pris: 180.00 DKK.

incl. moms 225.00 DKK.